Thủ tục rút vốn khỏi công ty TNHH


Công ty chồng tôi là công ty TNHH, gồm có 2 thành viên góp vốn, với số vốn góp như sau:

1.    Trần Công Mẫn, chức vụ Giám đốc 500 triệu đồng.

2.    Phan Văn Chín, phó Giám đốc 500 triệu đồng.

Nhưng do hiện nay anh Trần Công Mẫn giữ con dấu và giấy phép kinh doanh để kinh doanh độc lập nhưng không cho chồng tôi tham gia. Bây giờ chồng tôi muốn rút phần vốn góp và không tham gia vào hoạt động công ty nữa và không chịu trách nhiệm trước pháp luật thì phải tiến hành những thủ tục gì. Rất mong nhận được sự phản hồi sớm nhất của quý luật sư.

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42. Nghĩa vụ của thanh viên (Luật Doanh nghiệp 2005) thì thành viên Công ty TNHH có nghĩa vụ:

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật này.

Trong trường hợp này chồng bạn có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác theo quy định tại các Điều sau:

Điều 43. Mua lại phần vốn góp – Luật doanh nghiệp 2005

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp – Luật doanh nghiệp 2005

Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

Căn cứ theo quy định trên, chồng bạn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình bằng cách chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại (ở đây chỉ có 1 thành viên còn lại là Giám đốc) theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện. Và nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc mua không hết trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày chào bán chồng bạn mới có quyền chuyển nhượng lại cho người không phải thành viên của công ty.

Như vậy, chồng bạn là một trong hai thành viên của công ty không thể tự rút toàn bộ vốn và đăng ký giảm vốn điều lệ đồng thời rút tên khỏi công ty. Chồng bạn chỉ được rút một phần vốn và chuyển nhượng phần còn lại cho thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng.

Bạn có thể tham khảo thêm các vấn đề khi thành lập công ty của chúng tôi để tương ứng với trường hợp của chồng bạn trong tình huống nào.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Dịch Vụ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s